Эргэлтээр ирж уулзахад шаардлагатай мэдээлэл

 

Хоригдсон  этгээд  нь  эрх  бүхий  албан  тушаалтны  албан  ёсны  зөвшөөрлийг үндэслэн 7 хоногт 2 удаа 10-17 цагийн хооронд уулзалт  зохион байгуулж болох бөгөөд  нэг   удаагийн уулзалт 20 минутаас хэтрэхгүй байна.  Уулзалтаар эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 4 хүртэл кг гурилан бүтээгдэхүүн ахуйн болон ариун цэврийн   хэрэгсэл   /сахлын,   хумсны   хутгаас    бусад/   зэргийг  оруулахыг зөвшөөрнө.