Удирдах алба хаагчид

 Газрын дарга, дэд хурандаа Б.Ууганбаатар
Мэргэжил : Эрх зүйч, хуульч
Цол : Дэд хурандаа
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид ээлжийн дарга, ерөнхий жижүүр 2003-2005 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид дэглэм, харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч 2005-2008
– Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар цагдан хорих байр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 2008-2009 он
– Тогтоол гүйцэтгэх газрын Тусгай бүлгийн дарга 2009-2014 он
– Хорих 433 дугаар ангид гүйцэтгэх ажил харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга-2014-2016 он

2016 оноос Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гарзын даргаар  томилогдон ажиллаж байна.


 

Цагдан хорих байрны дарга, хошууч Б.Ганзориг

Мэргэжил : Эрх зүйч, хуульч
Цол : Хошууч
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– УБ хот Нийслэлийн 96 дугаар дунд сургуульд багш
– Завхан аймаг Хорих 457 дугаар ангид хянагч
– Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хянагч, ээлжийн дарга
– Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрны даргаар томилогдон ажиллаж байна.


 Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч,  дэслэгч Б.Норолхоо

Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол :  Дэслэгч
Боловсролын зэрэг :Бакалавр
Ажилласан байдал :
– Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 47 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч 2011-2018 он
– 2018 оны 07 дугаар сараас Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээр томилогдон ажиллаж байна.