Удирдах алба хаагчид

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Б.Батжаргал
Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Хурандаа
Боловсролын байдал :Магистр


ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог нэр: Б.Ганзориг

Мэргэжил : Эрх зүйч, хуульч
Цол : Хошууч
Боловсролын зэрэг :Магистр


 Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог нэр: Б.Норолхоо

Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол :  Дэслэгч
Боловсролын байдал :Бакалавр