Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/д Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Хүлээн авах хуваарь
    1 Хурандаа
Б.Батжаргал
Газрын дарга 7046-3808 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2 Дэслэгч
П.Үнэнбат
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 98001713 7046-2472 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3 Ахмад Л.Баасансүрэн Цагдан хорих байрны дарга 88189796 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4  Дэслэгч М.Нарантуяа Ахлах нягтлан бодогч 92030022 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5 Дэслэгч
Э.Жамъянпүрэв
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 89086322 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6  Дэслэгч
А.Жамбалсүрэн
Хөрихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч 99202917 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    7 Ахлах дэслэгч
Б.Норолхоо
47 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч 89086047 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    8 Дэслэгч
Ц.Дайриймаа
46 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч 89086046 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
9 Ахлах дэслэгч
Ч.Энхбаяр
48 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч 89086048 Ажлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
Back to top button