АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

         Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх хөрөнгө, газрын  Анхны  дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагт хурлын зааланд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09-18 цагийн хооронд Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 103 тоот өрөөнд бүртгэж, дэнчинг тус газрын ХААН банк дахь 5495008533 тоот дансаар хүлээн авна.

АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

    №     Үл хөдлөх хөрөнгийн байршил Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувь   Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч утасны дугаар
    1   Завхан аймаг Сонгино сумын Бор-Өндөр багийн 3-13 тоотод байрлах 3120 мкв талбайтай, 15 жилийн хугацаатай эзэмших эрхтэй газар, хашааны хамт     3500000 /гурван сая таван зуун мянган/ төгрөг   Дэслэгч Ц.Дайриймаа 89086046 98214181
  3 Завхан аймаг Сонгино сумын 5-р баг  Хайрхан-2, 202 байрлах 879 мкв талбайтай, 15 жилийн хугацаатай эзэмших эрхтэй,      Э-0913000002 улсын бүртгэлийн дугаартай гэр, орон сууц хашааны газар    10500000 /арван сая таван зуун мянган/ төгрөг   Дэслэгч Ц.Дайриймаа 89086046 98214181
  4 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сумын Батсуурь багийн Дэлгэрлэн булаг 1-6  тоотод байрлах, , 8122000470 нэгж тайлбарын дугаартай, Г-092000022 улсын бүртгэлийн дугаар бүхий 717 мкв талбайтай, өмчлисөн газар, хашааны хамт   2100000 /хоёр сая нэг зуун мянган/ төгрөг Дэслэгч Ц.Дайриймаа 89086046 98214181  

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР