ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх хөрөнгийн Хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 03-р сарын 07-ны  өдрийн 11 цагт газрын хурлын зааланд зохион байгуулна. Оролцогчдыг  2018 оны 03-р сарын 06-ний өдөр 0900-1800 цагийн хооронд Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 104 тоот өрөөнд бүртгэж, дэнчинг тус газрын ХААН банк дахь 5495008533 тоот дансаар хүлээн авна.

АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг байршил Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.4-д заасан санал болгох  доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний  тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувь Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч

Утасны дугаар

 

 

 

1

Улиастай сум Жаргалант баг Нефтийн шинэ хэсэг 4-9  тоотод байрлах 2010 онд ашиглалтанд орсон 7*8 харьцаатай  өвлийн сууц , граж, 1061 мкв газрын хам 11.677.000 /Арван нэгэн сая зургаан зуун далан долоон мянган / төгрөг Б.Норолхоо

89086047

98199281

 

 

2

Улиастай сумын Чигэстэй баг Цэцэгтийн хэсэг 1-11 тоотод байрлах 2013 онд ашиглалтанд орсон.36мкв талбайтай дэлгүүрийн барилга, 770 мкв газрын хамт 6.245.000 /Зургаан сая хоёр зуун дөчин таван мянган / төгрөг Б.Норолхоо  89086047 98199281
 

 

 

3

Улиастай сум Жинст багын Эмнэлгийн 16 айлд байрлах 36мкв талбайтай орон сууц ,128мкв талбайтай газрын хамт 1980 онд ашиглалтанд орсон 2007 онд их засвар хийгдсэн. 14.960.000 / Арван дөрвөн сая есөн зуун жаран мянган / төгрөг Б.Норолхоо  89086047 98199281