Сул орон тооны мэдээлэл

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар “Дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан” 1 орон тоо сул байна.

Back to top button