ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах “ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ”-ийн үнэ хаялцуулах дуудлага худалдааг 2020 оны  01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 12 цагт Завхан аймаг Улиастай сум Жинст багт байрлах Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хурлын зааланд зохион байгуулна.

            Оролцогчдыг 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Завхан аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын  103 тоот өрөөнд бүртгэж, дэнчинг хүлээн авна.

             Хөдлөх хөрөнгийн тогтоосон үнийн 10 хувийн дэнчинг төлж, оролцогчоор бүртгүүлнэ.

            Дэнчинг тус газрын ХААН банк дахь 5495008533 тоот дансаар хүлээн авна.

  №   Хөдлөх хөрөнгийн нэр   Тогтоосон         үнэ   Тоо ширхэг   Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчийн нэр, утасны дугаар   Эд хөрөнгө байгаа байршил
    1

Улсын бүртгэлийн 2250 ЗАН дугаартай Nissan X-Trail маркийн суудлын зориулалттай, мөнгөлөг, саарал өнгийн

8500000 /найман сая таван зуун мянган/ төгрөг

    1ширхэг

  Дэслэгч Ц.Дайриймаа 89086046

  Завхан аймаг Улиастай сум Богдын гол баг Цэнгэлдэх хэсэг        3-4 тоот

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

Back to top button