Мэдээ, мэдээлэл

Улсын ерөнхий прокурорын удирдамжтай шалгалтад зөрчилгүй дүгнэгдлээ.

Улсын ерөнхий прокурорын удирдамжтай шалгалтад зөрчилгүй дүгнэгдлээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих анги, цагдан хорих болон баривчлах ял эдлүүлэх байрны ахуй нөхцөл, баривчлах, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хууль зүйн үндэслэлийг шалгах Улсын ерөнхий прокурорын удирдамжтай шалгалтын удирдамжын дагуу Завхан аймгийн Прокурорын газрын ерөнхий ...

Дэлгэрэнгүй »

2018 оны санхүүгийн тайлан Аудитын итгэжлэл олгов.

2018 оны санхүүгийн тайлан Аудитын итгэжлэл олгов.

Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дугаар тушаалаар батлагдсан”Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын 2.2-ь заасан шаардлагын хангасан тул тус газарт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар итгэжлэл олгов.

Дэлгэрэнгүй »