Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар “Дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан” 1 орон тоо сул байна.

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

“Харуул хамгаалалтын  ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч  бүрэлдэхүүний  сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ. Сургалтын бүртгэл дараах байдлаар явагдана. Үүнд: Нэгдүгээр үе шат: Бүртгэлийг Завхан аймаг дахь Шүүхийн ...

Дэлгэрэнгүй »