УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

 ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Л.Баасансүрэн

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, Удирдлагын магистр

 

  

ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Н.Билгүүн

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр

 

 

ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог нэр: Ч.Энхбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: Эрх зүйч, хуульч