Хоригдлын цахим уулзалт

Коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хоригдолтой уулзах түр болон удаан хугацааны эргэлт, уулзалтыг 2020.03.30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд түр зогсоосон тул иргэн та “Цахим уулзалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу тус газарт хүсэлтээ гарган цахим уулзалт хийх боломжтой болохыг мэдэгдье. Цахим уулзалт хийх хүсэлтийг тус газрын zavkhan@cd.gov.mn хаягаар хүлээн авч байна. Та цахим уулзалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94091899 дугаарын утсанд холбогдож авна уу