Байгууллагын хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар,

Жинст баг, Улиастай сум Завхан 81095

Утас: 70463606, 70462472, 70463808

Факс: 70463808, Цахим хуудас: zavkhan.cd.gov.mn,

Цахим шуудан: zavkhan@cd.gov.mn