Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Д/д Овог нэр Албан тушаал Хүлээн авах хуваарь
    1. Хурандаа Б.Батжаргал Газрын дарга Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    2. Хошууч Б.Ганзориг Цагдан хорих байрны дарга Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    3. Ахлах нягтлан бодогч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    4. Дэслэгч П.Үнэнбат Хүний нөөц, сургалт, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    5. Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    6.  Дэслэгч А.Жамбалсүрэн Хөрихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    7. Дэслэгч Ч.Энхбаяр 48 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    8. Дэслэгч Ц.Дайриймаа 46 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

    9. Дэслэгч Б.Лхагвазагд 47 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

  10. Дэслэгч Б.Бадам 45 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730

  11. С.Эрдэнэчимэг Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Ажлын өдрүүдэд

0930-1300 1430-1730