“Амны хаалтаа зүүцгээе” аянд нэгдэхийг уриалж байна.

Сүүлийн үед иргэд олон нийтийн дунд COVID-19 халдварын болзошгүй аюулаас сэргийлэх хандлага суларч байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 09 дүгээр тогтоолын дагуу “Амны хаалтаа зүүцгээе” аянд нэгдэхийг Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэд, олон нийтэд уриалж байна.

АМНЫ ХААЛТ БИДНИЙ АЮУЛГҮЙН БАТАЛГАА.