СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар “Хамгааллатын ажилтан” 1 орон тоо сул байна.

Back to top button