2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

24825924_1490884544340172_1474816832_o 24818969_1490884564340170_999771277_o