Үйлдвэрлэл

Номын сан, зан үйлийн өрөөг шинээр тохижуулж ашиглалтад орууллаа.

Номын сан, зан үйлийн өрөөг шинээр  тохижуулж ашиглалтад орууллаа.

Тус газар нь нийгэмшүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор 2020 оны 04 дүгээр сард аж ахуйн үйлчилгээний хоригдлын сургалтын өрөөг шинээр тохижуулж ашиглалтад оруулан, нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаа /сургалт, дугуйлан/ явуулахад шаардагдах сургалтын ширээ, сандал, самбар, дэвтэр, бал, харандаа болон ...

Дэлгэрэнгүй »